Brahms / Oistrakh / Kondrashin / Moscow Radio Sym: David Oistrakh 1

Brahms / Oistrakh / Kondrashin / Moscow Radio Sym: David Oistrakh 1
Title: David Oistrakh 1
Label: Melodiya
Product Type: VINYL LPTracks:
1.1 Allegro Non Troppo - David Oistrakh/Moscow Radio Symphony Orchestra
1.2 Adagio - David Oistrakh/Moscow Radio Symphony Orchestra
1.3 Allegro Giocoso, Ma Non Troppo Vivace - David Oistrakh/Moscow Radio Symphony Orchestra

Brahms / Oistrakh / Kondrashin / Moscow Radio Sym: David Oistrakh 1

Regular price Sale price $42.99 $49.99
Product-type:VINYL LP
/

Recently viewed